Istoria Secţiei tehnologia informaţiei şi comunicaţii a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (în continuare STIC) începe din anul 1991 în calitate de „Birou mijloace tehnice didactice, telecentru şi transmisiuni” al Secției studii, condus de Alexandru Mocreac.

În 1999, conducerea Biroului, redenumit în „Biroul mijloace tehnice și instruire”, este preluată de Vasile Constantinov.

În perioada anilor 1999-2000, subdiviziunea respectivă a contribuit la amenajarea a 3 clase computerizate conectate la reţeaua Internet. Aceasta a creat posibilitatea ca în cadrul orelor de informatică să fie utilizate mai multe programe speciale pentru anumite necesități practice ale angajaților din diferite subdiviziuni ale MAI.

Pe parcursul anilor, secţia a fost supusă mai multor reorganizări cu modificări, care au vizat și denumirea acesteia, și anume:

1999 – Biroul mijloace tehnice și instruire al Secției studii;

2002 – Secția mijloace tehnice de instruire;

2003 – Serviciul mijloace tehnice și instruire al Secției învățământ și activitate metodică;

2005 – Serviciul mijloace tehnice și instruire;

2013 – Secția comuncații și tehnologii informaționale a Centrului management operațional al Academiei;

2019 – Secția comunicații și tehnologii informaționale;

2022 – Secţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii.

În diferite perioade de timp, pe lângă conducătorii menționați, SCTI a fost condusă de Corneliu Vrabie (2002-2016) și Vasile Griciuc (2016-2021).

Din anul 2021-2023 Secţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii a fost condusă de către Indricean Ion Victor.

Din anul 2024 Secția tehnologia informației și comunicații este condusa de Lesnic Igor.

Activitatea secţiei este coordonată şi verificată de către prorectorul pentru administrare gestionare proiecte, în cadrul secţiei activează:

– Șef secţie

– ofiţer principal

– 2 ofiţeri superiori

– subofițer superior

– administrator principal

– inginer superior

Date de contact e-mail: igor.lesnic@mai.gov.md

De către angajații acestei subdiviziuni sunt create, gestionate și modernizate rețelele locale. De asemenea, au contribuit la dotarea sălilor de studii cu calculatoare, table interactive (SMART Board), proiectoare și mentenanța acestora.

STIC contribuie la gestionarea site-ului oficial al Academiei (academy.police.md) și la modernizarea acestuia. De asemenea este implicată în implementarea sistemului de învățământ la distanță „eLearning” (elearning.academy.police.md). În același timp se asigură suportul tehnic în vederea organizării și desfășurării procesului de studii la cele trei cicluri (licență, masterat, doctorat), la cursurile de formare inițială, continuă și managerială (inclusiv la distanță în format online).

Totodată, STIC este responsabilă de implementarea și asigurarea funncționării repozitoriului bibliotecar DSpace http://dspace.academy.police.md

Sarcinile de bază ale secţiei sunt:

  • implementarea tehnologiilor informaţionale moderne pentru administrarea sistemelor informaţionale necesare în activitatea Academiei „Ștefan cel Mare”a MAI;
  • mentenanţa tehnicii de calcul aflate în dotaţia subdiviziunilor Academiei „Ștefan cel Mare„ a MAI (calculatoare, proiectoare, tehnică audio şi video, tehnica de birou);
  • asigurarea procesului de învăţământ cu mijloace tehnice necesare;
  • asigurarea funcţionării site-urilor gestionate de Academie (site-ul oficial al Academiei acadmy.police.md; repozitoriul bibliotecar al Academiei dspace.academy.police.md; sistemul de învățământ la distanță al Academiei elearning.academy.police.md);
  • asigurarea funcționării legăturii radio și telefonice.