Stimaţi colegi, onoraţi veterani, dragi profesori şi studenţi

Calea parcursă din crucialul 1990, începând cu înfiinţarea pe baza restructurării instituţiilor de învăţământ din sistemul Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldova, ulterioarele fuzionări cu instituţii departamentale de  instruire, şi până astăzi a fost una strălucită, plină de transformări calitative şi în permanentă dezvoltare.

Evoluţia Academiei „Ştefan cel Mare” a cunoscut şi perioade de grele încercări: pornind de la constituirea instituţiei cu necesităţile acute de reformare a sistemului de drept, reformatare a procesului naţional de instruire şi o reorganizare intelectuală; Războiul pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova; dificultăţile perioadelor de tranziţie ş.a. De  aceea cuvintele de profund respect le adresez, întâi de toate, veteranilor instituţiei care au pus piatra de temelie pe care s-a produs dezvoltarea Academiei, precum şi celor care prin perseverenţă, dedicaţie şi entuziasm au contribuit substanţial la consolidarea sistemului de învăţământ şi de formare profesională a cadrelor de înaltă calificare atât pentru Ministerul afacerilor interne, cât şi  pentru alte organe de drept.

Corpul profesoral-didactic al acestei instituţii păstrează şi transmite cu demnitate frumoasele tradiţii, bogata moştenire ştiinţifică şi menţine un înalt standard al studiilor juridice.

Astăzi, datorită bogatei experienţe şi muncii asidue ale întregului colectiv, Academia „Ştefan cel Mare” a obţinut o autoritate incontestabilă în raport conducerea Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile centrale şi subdiviziunile subordonate acestuia, organele administraţiei publice, societatea civilă şi instituţiile omoloage de peste hotarele ţării.

Potenţialul ştiinţific, metodele moderne şi efective de instruire permit dezvoltarea multiaspectuală a instituţiei şi corespunderea tuturor rigorilor timpului, oferind noi perspective în lupta cu criminalitatea.

A deveni student al Academiei „Ştefan cel Mare” şi ulterior absolvent al acestei instituţii întotdeauna a fost onorabil şi prestigios.

Sunt mândru să fiu parte a familiei pe care mi-a oferit-o Academia „Ştefan cel Mare”, începând de la băncile acestei instituţii şi până la cârmuirea ei. Aici au trecut instruirea şi s-au format mii de specialişti de o înaltă calificare, devotaţi profesiei şi Jurământului depus faţă de Patrie şi Popor. În toţi aceşti ani în Academie a fost creată o bază metodico-ştiinţifică şi tehnico-materială impunătoare, a fost crescută o pleiadă de cercetători talentaţi şi cadre didactice devotate meseriei lor.

Sunt convins că Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne va rămâne şi în continuare o axă stabilă de care sunt legate tradiţiile strămoşeşti, adevărul, corectitudinea şi demnitatea. Iar valorile de referinţă ale generaţiilor în devenire întotdeauna vor fi profesionalismul, dreptatea şi devotamentul!

RECTOR
Conf. univ., dr. Dinu OSTAVCIUC