Departamentul de Selectare și Evaluare este destinat organizării și desfășurării în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a proceselor de evaluare a cunoștințelor generale ale candidaților doritori de a fi angajați în cadrul ministerului sus menționat evaluării nivelului pregătirii fizice și evaluării psihologice, în vederea selectării de personal pentru: admiterea în instituțiile proprii de formare; ocuparea din sursă externă şi internă a funcțiilor vacante; promovarea/ocuparea funcțiilor de conducere vacante; avizarea personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă, precum și periodic, pentru menținerea pe funcție sau în alte scopuri, conform reglementărilor.