Date de contact:
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21
Serghei Bacinschi – şef secţie, comisar principal., e-mail: serghei.bacinschi@mai.gov.md
Liliana Staver – ofiţer superior, comisar.
Sergiu Cojocaru – ofiţer superior, comisar.
Cristina Osipov – ofițer principal, inspector superior.
Structural secția management al calității este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.

Misiunea de bază a SMC constă în asigurarea și eficientizarea procesului didactic prin implementarea unui management academic performant conform standardelor de referință a calității în corespundere cu exigențele impuse învățământului universitar juridic și polițienesc prin:
– promovarea managementului calității în educație;
– promovarea consecventă a vectorului european în dezvoltarea sistemului de învăţământ universitar din cadrul instituţiei;
– dezvoltarea cadrului de politici instituţionale în domeniul asigurării calităţii;
– asigurarea funcţionării unui sistem instituţional de management al calităţii;
– modernizarea sistemului de calitate în procesul educaţional;
– perfecţionarea mecanismelor de management în domeniile de studiu aprofundate ale instituţiei.

Competențe:
– asigurarea managementului calității serviciilor educaționale oferite de către Academie beneficiarilor de studii în cadrul instituției;
– monitorizarea implementării Strategiei privind asigurarea calității învățământului în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI şi a standardelor naționale și internaționale;
– coordonarea măsurilor şi acţiunilor de asigurare a calităţii procesului instructiv-educativ;
– promovarea calităţii studiilor şi aportul la îmbunătățirea continuă a calității studiilor;
– participarea la planificarea şi evaluarea calității educației la nivel instituțional;
– asigură elaborarea, implementarea și efectuarea analizei rezultatelor sondajelor în rândul studenților, absolvenților, cadrelor didactice, angajatorilor, beneficiarilor şi înaintează propuneri privind înlăturarea problemelor și neajunsurilor relevate.

Graficul lecţiilor publice în semestrul I al anului de studii.
Graficul lecţiilor publice în semestrul II al anului de studii.