Informaţii generale
Date de contact: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21
Structural serviciul orientare profesională şi ghidare în carieră este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
Conform statelor de organizare a Direcţiei studii şi management al calităţii, în cadrul serviciului orientare profesională şi ghidare în carieră activează:
Dobrea Andrei – ofiţer superior, inspector principal.
Competenţe:
Desfăşoară activităţi de orientare, consiliere, educaţie privind cariera, organizează stagiile de practică a studenţilor conform ordinelor şi instrucţiunilor MECC, MAI şi a Academiei, de comun acord cu facultatea, catedrele de profil, elaborează materiale didactice şi instructive pentru stagiari şi conducătorii de practică, monitorizează întreaga perioadă de practică cu întocmirea rapoartelor şi dărilor de seamă.