În temeiul modificării structurii şi statului de organizare ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 348 din 31.07.2020 „Cu privire la modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la ordinul MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019”, a fost creată Secţia integritate şi protecţia informaţiei clasificate.

Secţia integritate şi protecţia informaţiei clasificate este o subdiviziune structurală independentă în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, cu competenţe în protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat, desfăşurarea măsurilor de prevenire şi combatere a abaterilor disciplinare în rândul angajaţilor şi studenţilor Academiei, asigurării securităţii interne şi apărării vieţii, sănătăţii, demnităţii, drepturilor şi libertăţilor efectivului, precum şi intereselor societăţii şi ale statului, de atacurile nelegitime, contribuind la asigurarea supremaţiei legii.

Activitatea Secţiei este coordonată şi verificată de către rectorul Academiei. În cadrul secţiei activează după cum urmează:

– un şef de secţie;

– 2 ofiţeri principali – responsabili de protecţia informaţiei clasificate;

– un ofiţer principal şi un ofiţer superior – responsabili de asigurarea disciplinei de serviciu.

Secţia integritate şi protecţia informaţiei clasificate este condusă de către Dorian Podlisnic.

Date de contact:

telefon: 022737731

e-mail: dorian.podlisnic@mai.gov.md