Șef Secție

Ofiţer superior

Structura secției:

Șef
Ofițer principal
Ofițer superior
Specialist principal

Secția proiecte și dezvoltare instituțională

Secţia are misiunea de a asigura coordonarea unitară a procesului de elaborare, atragere şi implementare a proiectelor de asistenţă externă pentru dezvoltarea instituţională a Academiei.

Sarcini şi atribuţii:

 1. de elaborare și coordonare pe parcursul întregului proces de accesare, promovare, implementare, monitorizare și raportare a proiectelor și programelor de asistență externă ale Academiei;
 2. de asistență a conducerii Academiei în procesul de planificare, implementare, coordonare, raportare și evaluare a dezvoltării instituționale a Academiei.

În vederea realizării funcțiilor sale, Secția are următoarele atribuții:

 1. asigură evidența și actualizarea periodică a listei nevoilor subdiviziunilor structurale ale Academiei care pot fi acoperite prin programe cu finanțare externă;
 2. participă la planificarea și stabilirea priorităților de finanțare ale Academiei prin proiecte finanțate din fonduri externe;
 3. asigură realizarea procesului de planificare strategică și formulare a propunerilor de îmbunătățire a procesului de luare a deciziilor în cadrul Academiei;
 4. asigură  procesul de elaborare a Viziunii privind dezvoltarea instituțională a Academiei, precum și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;
 5. identifică oportunități de cooperare cu donatori pentru consolidarea capacităților instituționale ale Academiei;
 6. asigură evidența angajaților Academiei care au fost pregătiți pentru participare la programe și proiecte internaționale în domeniul său de competență;
 7. menține legătura cu Direcția politici de dezvoltare instituțională a Ministerului Afacerilor Interne, cu organismele naționale și internaționale care finanțează sau derulează programe, al căror beneficiar direct este Academia;
 8. participă la elaborarea acordurilor de asistență externă, memorandumurilor de înțelegere și fișei de descriere a programelor de asistență externă, precum și, la negocierea acestora cu state, donatori și organizații internaționale;
 9. asigură pregătirea documentației de bază pentru implementarea proiectelor;
 10. coordonează deplasările în străinătate ale personalului relevant pentru programele de asistență externă;
 11.  participă la organizarea vizitelor experților străini și/sau a finanțatorilor în cadrul Academiei, precum și asigură pregătirea documentației necesare participării conducerii Academiei în cadrul reuniunilor;
 12.  organizează întrevederi, analizează și programează activitățile propuse pentru agenda de lucru a conducerii Academiei în vederea atragerii proiectelor de asistență externă;
 13.  asigură monitorizarea și informarea conducerii Academiei cu privire la implementarea programelor de asistență externă;
 14.  monitorizează îndeplinirea obligațiilor asumate de Academie în contractele de finanțare. Identifică eventuale riscuri de implementare a proiectelor.
 15.  colaborează cu structuri similare din instituții de învățământ/formare , în vederea inițierii de parteneriate pentru derularea de proiecte.
 16.  exercită alte atribuții şi sarcini specifice Secției, în conformitate cu legislația în vigoare.