La data de 03 octombrie 2023, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a demarat cursul de recalificare profesională „Psihopedagogie”. Cursul este organizat de către Catedra management şi comunicare profesională în colaborare cu Direcţia Dezvoltare profesională. Beneficiari ai cursului sunt angajaţii MAI şi ai Academiei „Ștefan cel Mare”, cu funcții care necesită studii psihopedagogice.

Scopul cursului constituie fundamentarea şi crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea personalităţii, asigurarea calităţii procesului educaţional, precum şi aplicarea practicilor moderne de educaţie în conformitate cu documentele de politică educaţională.

Importanța programului rezidă din promovarea competenţelor psihopedagogice ale angajaţilor MAI şi Academiei „Ștefan cel Mare”, pentru favorizarea transmiterii profesioniste a prevederilor legale, crearea unui climat de ordine, nondiscriminare, toleranță, disciplinării nonviolente, prevenirii criminalității printre cetățeni.

Certificat de evaluare externă a calității

Ordinul Ministrului nr.1179 din 19.09.2023