Valeriu Şargarovschi

comisar-şef

Direcţia management operaţional, având ca funcţie de bază asigurarea procesului instructiv-educativ este administratorul principal al ordinii interioare în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. În acest context, Direcţia management operaţional asigură conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţelor, verificarea şi ridicarea nivelului pregătirii profesionale a efectivului cu statut special al Academiei, verificarea şi ridicarea nivelului disciplinei de serviciu a angajaţilor instituţiei şi studenţilor, asigurarea regimului de pază, control şi acces în sediile instituţiei, managementul carierei individuale a efectivului cu statut special, promovarea valorilor specifice culturii militare şi educaţiei civice, evaluarea şi monitorizarea implementării politicilor publice pe domeniile de competenţă ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, asigurarea procesului de instruire cu armament, muniţii şi mijloace speciale,  realizarea şi consolidarea controlului intern managerial în cadrul instituţiei.

Misiunea Direcţiei management operaţional constă în dezvoltarea sistemului de management operațional la nivelul Academiei, exercitarea funcțiilor de supraveghere şi control ale Academiei în domeniul managementului operațional și organizaţional, în domeniul controlului intern managerial, implementarea politicilor publice și asigurarea funcționalității sistemului de interoperabilitate în cadrul instituţiei.

Direcţia management operaţional se subordonează direct Rectorului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, având următoarea structură:

1. Conducerea DMO.

2. Secţia armament şi mijloace speciale.

3. Secţia de gardă şi regim.

4. Serviciul planificare, analiză şi monitorizare.

Direcţiei management operaţional, în cadrul activităţilor desfăşurate la nivel de instituţie, ce cad sub incidenţa managementului operaţional, i se subordonează  Comandamentul studenţi cu statut special.

Direcţia management operaţional este succesoare a Statului major al Academiei, care a fost instituit în anul 1992, în contextul statutului oferit instituţiei de Mare Unitate Militară. Primul şef de stat major a fost numit Chiril Livinţa. Statul major îngloba batalioanele, secţia armament şi poligoane şi secţia transmisiuni. La 16 decembrie 1992, în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 248, Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” i-a fost înmânat Drapelul de luptă. În acest context, activităţile protocolare ale ceremoniei au fost asigurate de Statul major al instituţiei.

Ulterior funcţia de şef de stat major au deţinut-o în ordine cronologică Simion Carp, Andrei Roşca, Grigore Beşleaga, Mihail Ciubaciuc, Anatol Balan, Igor Paiu, Viorel Prodan, Ghenadie Chiriţa, Ghenadie Moraru. Activitatea Statului major din partea conducerii Academiei era patronată de către prorectorul pentru pregătirea de luptă. Această funcţie a fost deţinută de către Chiril Levinţa, Simion Carp, Grigore Beşleaga, Mihail Ciubaciuc, Ghenadie Chiriţa. Toate persoanele menţionate, în prezent sunt pensionari ai Academiei şi veterani ai MAI, deținând gradele speciale de colonel în rezervă.

Aplicarea conceptului de demilitarizare în anul 2013 a determinat abandonarea sistemului militarizat, în sensul formei de organizare și management. Acest fapt s-a răsfrânt şi asupra Statului major care a fost reorganizat în Centrul management operaţional, fiind învestit cu atribuţii şi competenţe mai puţin relevante ale specificului militar. Ulterior, pe parcursul modificării structurii Academiei acesta a fost reorganizat mai întâi în Departamentul management operaţional, condus de Ghenadie Ciobanu şi apoi în Direcţia management operaţional, condusă de Valeriu Şargarovschi.

Printre activităţile ce au înscris pagini de glorie în istoria Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI menţionăm următoarele:

1. În anul 1997 la propunerea Statului major al Academiei a fost instituită Garda de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, constituită din efectivul atestat al Statului major şi studenţii instituţiei. În perioada imediat următoare şi până în prezent Garda de Onoare a devenit cartea de vizită a MAI, asigurând toate procedurile protocolare la nivelul ministerului: întâmpinarea delegaţiilor altor state; asigurarea procedurilor de comemorare a eroilor căzuţi pentru Independenţa şi Integritatea Republicii Moldova în Războiul din 1992, precum şi a celor căzuţi la datorie în lupta cu criminalitatea; serbarea zilelor naţionale şi profesionale (Ziua Independenţei, Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova, Ziua Limbii Naţionale, Ziua Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Ziua Poliţiei Naţionale, Ziua funcţionarului public cu statut special al MAI etc.) şi internaţionale (Ziua Europei, Ziua Copilului, Ziua Internațională a Muzeelor etc.), serbarea Hramului oraşului Chişinău etc.; participarea la paradele militare cu ocazia aniversărilor de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova etc.

2. În perioada de 30 de ani de la formarea Academiei „Ştefan cel Mare” efectivul DMO şi cel studenţesc au participat la 2 parade militare desfăşurate cu prilejul sărbătoririi aniversării a 20-a şi sărbătoririi aniversării a 25-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

3. Conform Planului special de activitate în situaţii excepţionale al MAI „Calamităţi” pentru perioada 24.07-14.08.2008 în legătură cu inundaţiile de pe teritoriul republicii 60 de studenţi care locuiau în raioanele afectate: Leova, Tochila-Răducan şi Sîrma , Făleşti, Ungheni, Soroca, Criuleni, Dubăsarii-Vechi, Dubăsari, Ustia, Ocniţa, Vălcineţ, Bender, Varniţa, Briceni, Ştefan-Voda, Anenii-Noi, Cahul au participat la măsurile întreprinse de autorităţi pentru evacuarea populaţiei şi menţinerea ordinii publice. Totodată, un grup de 20 de ofiţeri s-au aflat în raionul Leova pentru a acorda ajutor sinistraţilor şi a menţine ordinea publică, unde au desfășurat lecţii referitoare la acordarea primului ajutor medical în caz de înec, în caz de traumatisme de diferit gen şi la acţiunile în caz de evacuare.

La indicaţia conducerii MAI, 9 colaboratori ai Academiei în perioada 20.07-23.07.2010 s-au aflat în deplasare în satul Ţiganca, raionul Cantemir, unde au acordat ajutor sinistraţilor care au avut de suferit în urma revărsării râului Prut.

Totodată, 20 de studenţi ai instituţiei, aflați cu domiciliul în apropierea râurilor Prut şi Nistru s-au aflat la dispoziţia comisariatelor de poliţie teritoriale fiind implicaţi în activităţi de acordare a ajutorului în localităţile inundate.

4. Efectivul Direcţiei management operaţional a participat în medie câte 100 de zile anual, a câte 8 ore, la acţiunile de asigurare şi menţinere a ordinii publice în municipiul Chişinău şi în alte localităţi ale Republicii Moldova (serviciul de patrulare, apărarea obiectelor de o importanţă majoră, razii etc.).

5. Întru asigurarea ridicării nivelului profesional sub egida Direcţiei management operaţional efectivul Academiei a participat la exerciţii comune cu subdiviziunile de arme din cadrul MAI precum şi al altor ministere de forţă: Antitero; Misiuni de protecţie; Acţiuni de răspuns în cazul situaţiilor excepţionale produse în incinta unui club de noapte; Măsuri de asigurare şi restabilire a ordinii publice; Mecanisme şi proceduri în timpul protecţiei demnitarilor şi obiectivelor de o importanţă majoră; Ordine şi siguranţă etc.).

6. Acţiuni de voluntariat asigurate prin acordarea ajutorului logistic la mănăstiri, biserici, grădiniţe, instituţii şcolare, case de copii, aziluri de bătrâni, cimitire, monumente etc.

7. Acţiuni în cadrul campaniei „Cunoaşteţi Eroii” în localităţile din toate municipiile şi raioanele ţării unde sunt înhumaţi eroii căzuţi în Războiul din 1992 şi cei care au căzut la datorie în lupta cu criminalitatea, precum şi cei care nu s-au întors la baştină de la Războiul din Afganistan (acţiuni cultural-educative în gimnazii şi licee prin desfăşurarea orelor educative cu referire la Războiul din 1992 şi faptele eroilor din localitate, inaugurarea Gărzilor de onoare în fiecare instituţie de învățământ, inaugurarea plăcilor comemorative în memoria eroilor, curăţirea mormintelor eroilor, acordarea ajutoarelor materiale familiilor eroilor etc.).

8. Acţiuni de promovare a tradiţiilor şi valorilor naţionale prin reconstituirea elementelor de luptă ale strămoşilor noştri din timpul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt care au fost prezentate în şcolile şi liceele din Republica Moldova, în cadrul Zilei uşilor deschise a Academiei, Nopţii Internaţionale a Muzeelor, Zilei Europei, Hramului oraşului Chişinău, Campaniei organizate sub egida IGP „Din culisele poliţiei” etc.