O filă istorică a Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI o poartă instruirea studenţilor pe paliera de activitate specială de investigaţii, în premieră, prima instituţie superioară din Republica Moldova care include ȋn programul său de studii o disciplină distinctă.  Personalul Catedrei beneficiază de perfectionări, stagieri, schimb de experienţă atȋt ȋn interiorul ţării cȋt ȋnafara ei.

Creată la 28 februarie 1991 prin Ordinul MAI al RSS Moldova, în anumite intervale de timp catedra a avut diferite denumiri:

  • Catedra Activitate operativ-investigativă a organelor afacerilor interne (1991-2003);
  • Catedra Activitate operative de investigații a organelor afacerilor interne (2003-2009);
  • Catedra Investigații operative (2009-2013)
  • Catedra Activitate specială de investigații ( 2013-2016)
  • Catedra Activitate specială de investigaţie şi securitate informaţională (2016-2019)
  • Catedra Activitate specială şi anticorupţie (2019- prezent)

 Catedra organizează şi realizează instruire universitară a studenţilor Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI la profilul de specialitate.

De-a lungul timpului, membrii Catedrei au fost parte a mai multor procese de implementare a proiectelor pe domeniul de specialitate, precum transfer de cunostinţe, practici, metode de investigaţii. Multe din realizările Catedrei se datorează contribuţiei doctrinare la elaborarea și ȋmbunătăţirea cadrului legal. Catedra este promotorul ideii lectorilor asociaţi pentru ȋmbinarea aspectelor teoretico-practice.

Caracterul distinct al Catedrei se datorează pregătirii specialiștilor pentru diferite organe de aplicare ale legii. Pe lîngă procesul cotidian al pregătirii studenților, personalul Catedrei este implicat în studii, analize, cercetări pe domeniul de specialitate. Un rol aparte revine și organizării evnimentelor teoretico-științifice, precum mesele rotunde, conferințe, seminare, dezbateri.

În urma reorganizării structurale a Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI, la finele anului 2019, catedra a obţinut denumirea “Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie, pe care o poartă și până în prezent. Necesitatea redenumirii a fost dictată de instituirea unei specializări noi, bazate pe pregătirea şi formarea specialiştilor în domeniul combaterii infracţiunilor de corupţie şi celor conexe. Concomitent, catedra “Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie” are ca scop şi formarea cunoştinţelor teoretico-aplicative precum şi deprinderilor practice privind organizarea, tactica şi metodica activităţii speciale de investigaţii în prevenirea şi combaterea unor anumite tipuri de infracţiuni, investigarea cărora ţin de competenţa tuturor subdiviziunilor specializate ale Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP a MAI.

Fiind o catedră de profil, unica de acest gen în Republica Moldova, în cadrul procesului instructiv didactic accent se pune pe formarea deprinderilor de lucru cu dosarele speciale, munca cu colaboratorii confidenţiali, autorizarea, realizarea măsurilor speciale de investigaţie, precum şi utilizarea rezultatelor obţinute în urma efectuării lor etc.

Cadrele didactice permanent participă la avizarea diferitor proiecte de lege, hotărîri de Guvern, ordine ale MAI, precum şi alte acte interdepartamentale. Un grup de profesori au fost şi autorii legii speciale cu privire la Activitatea specială de investigații.

Membrii Catedrei se reagăsesc şi ca co-autori ai grupurilor de lucru privind elaborarea proiectelor de lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a legii menţionate.

În diferite intervale de timp, la conducerea catedrei au fost:

  • Valeriu Cuşnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar, colonel de poliţie în rezerva;
  • Vladimir Solop, colonel de poliţie în rezervă;
  • Marian Gherman, doctor în drept, conferenţiar universitar, comisar-şef, din 2004-2023.
  • Alexandru Cicala, doctor în drept, conferenţiar universitar, comisar principal, din 2023 – prezent.

În cadrul catedrei, în diferite perioade, au activat cadre didactice: Alexandru Borodac, Victor Moraru, Alexei Punga, Victor Mîrzac, Eugen Blîndu, Mihai Ciupac, Alic Clefos, Eudochia Smochină, Cristina Lesnic, Valeriu Grosu, Ghenadie Timofti, Veronica Juc, Veaceslav Guţan, Nicolae Alexei, Boris Dumitraş, Veaceslav Dombrovschi, Ştefan Prepeliţă, Ion Prutean, Angel Perevoznic, Mariana Carabanov, Constantin Ţîțu.etc.