În scopul democratizării continue a vieţii universitare, respectării drepturilor studenţilor, implicării active şi constructive a acestora în procesul educaţional şi în guvernarea instituţiei de învăţământ, în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI sunt instituite structuri de autoguvernare studenţească (SAS):

  • Senatul Studenţesc
  • Consiliul studențesc al facultății

Senatul Studenţesc este  organul reprezentativ al studenţilor Academiei, înființat la inițiativa unui grup de studenți ai Academiei.

Organizația este un răspuns la nevoia studenților Academiei de a se asocia în vederea creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea personală și implicarea în diverse inițiative civice orientate către soluționarea problemelor cu care se confruntă tinerii în RM.

Organizația reprezintă cadrul organizatoric și administrativ pentru dezvoltarea și implementarea de proiecte orientate spre combinarea studiilor de la facultate cu noi oportunități de dezvoltare a actualilor și viitorilor studenți ai Academiei.

Activitățile desfășurate de asociație sunt orientate spre crearea unei comunități de studenți pro-activi, preocupați atât de dezvoltarea personală cât și de problemele social-economice ale țării.

Profesionalismul şi entuziasmul membrilor asociației sunt capabile să aducă un plus de valoare mediului economic din țară.

Numărul de studenți implicați în organizația studențească: 21 membri activi din cadrul Facultății Drept, administrație, ordine și securitate publică a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.

Consiliul studenţesc al facultăţii este organul reprezentativ al studenţilor de la Facultatea Drept, administrație, ordine și securitate publică.

Consiliul studenţesc al facultăţii promovează acțiuni precum: cooperarea cu conducerea Facultăţii, Administraţia Academiei, ONG–uri, monitorizarea reușitei academice și frecvenței sistematice a studenților, coordonarea activităţilor studenţeşti desfăşurate la Facultate etc.