Activitatea Direcției este fundamentată pe normele juridice specifice procesului de formare continuă sistemului MAI

 1. Constituţia RM, din 29.07.1994;
 2. Codul educației al RM, nr. 152 din 17.07.2014;
 3. Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 4.  Legea nr. 283–XV din 04 iulie 2003 cu privire la activitatea particulară de detectiv şi de pază;
 5. Hotărârea Guvernului RM nr.193/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor”;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 693/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
 7. Hotărârea Guvernului RM nr. 460/2017 cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 8.  Hotărârea Guvernului RM nr. 667/2005 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază;
 9. Hotărârea Guvernului RM nr.429/2020 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 10. Ordinul MAI nr.93/2019 privind Carta universitară a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 11. Ordinul MAI nr.135/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind identificarea necesarului de instruire în cadrul MAI;
 12. Ordinul MAI nr.134/2022, cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea profesională iniţială a funcţionarilor publici cu statut special şi carabinierilor din cadrul MAI;
 13. Ordinul MAI nr.114/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea profesională continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI;
 14. Ordinul MAI nr.552/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și dezvoltarea managerială a personalului MAI, cu completările și modificările la acesta prin ordinul MAI nr.430/2020;
 15. Ordinul MAI nr.336/2018 Pentru aprobarea Regulamentului privind formatori din MAI, completat și modificat prin ordinul MAI nr.440/2020
 16. Ordinul MAI nr.399/2019 privind aprobarea Metodologiei cu privire la confirmarea certificatelor/diplomelor de absolvire a programelor de formare inițială, continuă ori managerială, cu completările și modificările la acesta prin ordinul MAI nr.425/2020;
 17. Ordinul MECC nr. 70 din 25.01.2019 privind Metodologia de elaborare a programelor și curriculum-ului din cadrul învățămîntului pe tot parcursul vieții;
 18. Ordinul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, nr. 107/2021 referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției dezvoltare profesională.