Iurie Odagiu
Prim-prorector pentru studii și management al calității,
doctor în drept, conf. univ.
comisar-şef