Nicolai Ranga
Prorector pentru administrare și gestionare proiecte
comisar-şef