1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova;

2. Codul de etică şi deontologie profesională a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic;

3. Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice;

4. Regulamentul privind publicaţiile ştiinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice şi alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării şi inovării;

5. Strategia de cercetare ştiinţifică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI pentru perioada 2021-2025;

6. Tematica generală de cercetare şi direcţiile de cercetare în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI pentru anii 2021-2025.