1) Harabara Valeriu – Şef catedră interimar, doctor în istorie, inspector principal

2) Bivol Aliona– Conferenţiar universitar, doctor în psihologie, comisar-şef

3) Chiriţa Olga – Asistent universitar, master în psihologie, inspector principal

4) Simion Roşca – Profesor universitar interimar, doctor în filosofie

5) Casiadi Oleg – Conferenţiar universitar, doctor în filosofie, colonel în rezervă

6) Zelenschi Angela – Conferenţiar universitar, doctor în filosofie

7) Plăcintă Nicolae – Asistent universitar, colonel în rezervă

8) Rotari Cristina – Ofiţer superior, inspector

Graficul zilelor de serviciu 

pentru semestrul I anul de studii 2023-2024                 

N.P.PFuncţia deţinutăZiua, ora

1. 

Valeriu Harabara

Şef catedră interimar

Joi 1200– 1400

2.

Aliona Bivol

Conferenţiar universitar 

Marţi 1300– 1600

3.

Simion Roşca

Profesor universitar interimar

Miercuri 1200– 1400

4.

Oleg Casiadi

Conferenţiar universitar

Miercuri 1200– 1500

5.

Angela Zelenschi

Conferenţiar universitar

Luni 1200– 1400

6. 

Olga Chiriţa

Asistent universitar

Luni 1200– 1400

7. 

Plăcintă Nicolae

Asistent universitar

Joi 1200– 1400