Regulamentul cu privire la modul de prevenire, combatere și raportare a cazurilor de discriminare după criteriul de sex, hărțuire și hărțuire sexuală in cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Programul de consolidare a încrederii şi siguranţei societăţii prin formare profesională, întegritate şi digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025.

Planul de activitate al Academiei Ştefan cel Mare a MAI, pentru anul 2023;

Planul de activitate al Academiei Ştefan cel Mare a MAI, pentru anul 2024;

 Ord. 50 din 03.02.2023 –  Foaia de parcurs pentru implementarea măsurilor prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării Republicii Moldova a statutului de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

Ord. 241 din 16.05.2023 – modificarea ordinului MAI 50.2023 – Foaia de parcurs pentru implementarea măsurilor prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării RM a statutului de ţară candidată la aderare la UE

Ord. 415 din 12.09.2023 – modificarea ordinului MAI 50.2023 – Foaia de parcurs pentru implementarea măsurilor prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării RM a statutului de ţară candidată la aderare la UE

Ord. 246 din 02.05.2024 – Foaia de parcurs pentru implementarea măsurilor prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării Republicii Moldova a statutului de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

Programului de dezvoltare educaţională şi instituţională al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, pentru perioada 2023-2025.