Calendarul universitar pentru anul de învăţământ 2023-2024
Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul I, anul universitar 2023-2024

Ciclul I licenţă
Programul de studii 0421.1 Drept

Programul de studii 0400.1 Administraţia publică

Programul de studii 1032.1 Securitate civilă şi publică

Programul de studii 1032.4 Securitatea frontierei

Ciclul II master