Calendarul universitar pentru anul de învăţământ 2022-2023
Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul II, anul universitar 2022-2023

Programul de studii 0421.1 Drept
Ciclul I licenţă

Ciclul II master

ORARUL SUSŢINERII TEZELOR DE MASTER LA STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II DIN CADRUL FACULTĂȚIIDREPT, ADMINISTRAȚIE, ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ ( seria de studii 2021-2023, cu durata 120 ECTS).
Orarul examenelor la sesiunea repetată (anul I, semestrul II)
Orarul examenelor la sesiunea repetată (anul II, semestrul I)
Orarul de susținere a evaluarii finale a stagiului de master din cadrul studiilor superioare de master, seria 2021-2023, 120 ECTS, în anul universitar 2022-2023

Programul de studii 0400.1 Administraţia publică
Ciclul I licenţă