Asigurarea procesului de instruire cu elaborări metodice a fost o preocupare permanentă a cadreror didactice ale catedrei. Asfel, în anii 1991 – 2023 au fost elaborate și editate un număr mare de materiale metodice la compartimentul programei de pregătire fizică și de luptă.

Este de remarcat teza de doctorat cu tema „Selectarea incipientă a copiilor și adolescenților pentru școlile sportive specializate, în scopul practicării luptelor sportive în baza aplicării programei informative”, susținută de Anatol Cotorcea.

Cadrele didactice ale catedrei participă la diferite conferințele științifice desfășurate în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. De asemenea, profesorii participă la cursuri de instruire și formare profesională din țară și de peste hotare.

În scopul modernizării managementului instruirii, dar şi pentru ridicarea nivelului profesional-didactic catedra menţine legături strânse de colaborare cu multe catedre de profil din alte instituţii de învăţămînt superior din ţară şi de peste hotare, precum: Universitatea de Stat Educaţie Fizică şi Sport, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din România, Ucraina, Russia, Belarus.