Direcţia management operaţional este investită cu următoarele drepturi:

  1. să solicite de la conducătorii subdiviziunilor structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI materiale pentru întocmirea programelor şi planurilor de activitate ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi Ministerului Afacerilor Interne;
  2. să solicite de la conducătorii subdiviziunilor structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI materiale generalizate pentru organele ierarhic superioare despre activitatea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI la compartimentele de bază, cât şi la compartimentul cu referire la combaterea criminalităţii şi menţinerii ordinii publice;
  3. să solicite de la angajaţii şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI respectarea disciplinei de serviciu;
  4. să solicite de la şefii subdiviziunilor structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI forţe pentru antrenarea în activităţile de menţinere şi asigurare a ordinii publice, precum şi la alte activităţi organizate la indicaţia conducerii MAI şi a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
  5. să înainteze conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI/conducerii MAI propuneri pentru perfecționarea cadrului normativ în domeniile de competență;
  6. să participe la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative și documente de politici în domeniile de competență;
  7. să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul ce i-a fost atribuit;
  8. să prelucreze date cu caracter personal, în condiţiile legii, etc.