Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public”
 
CONDUCEREA:
Director Şcoala doctorală: Cojocaru Radion, dr., prof. univ.
 
DATE DE CONTACT:
Mun. Chişinău,
Str. Gh. Asachi, 21
scoala.doctorala.st.penale@gmail.com
Panuş Carolina – 079603815
Moţpan Victor – 068375775
Condrat Natalia – 079603453
 
PREZENTARE
Programele de studii doctorale sunt dezvoltate ca parte componentă a învăţământului superior în continuarea ciclului II al studiilor superioare. Studiile de doctorat reprezintă prima etapă a carierei ştiinţifice.
Studiile superioare de doctorat, ciclul III, se organizează în cadrul Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” ce activează în baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie a Consiliului de conducere al ANACEC din data de 12.10.2016, pentru următoarele specialităţi:
552 – Drept public:
– specialitatea 552.02, Drept administrativ;
– specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului;
– specialitatea 552.07, Drept contravenţional.
554 – Drept penal:
– specialitatea 554.01, Drept penal şi execuţional penal;
– specialitatea 554.02, Criminologie;
– specialitatea 554.03, Drept procesual penal;
– specialitatea 554.04, Criminalistică, expertiză judiciară şi investigaţii operative.
Şcoala doctorală are drept scop asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi recunoaşterea performanţelor în cercetare prin organizarea desfăşurării studiilor de doctorat.
 
Informaţii-evenimente:
 
 
Admitere studii superioare doctorat, ciclul III