Vizita veteranilor misiunilor internaţionale de menţinere a păcii

La 14.11.2019 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a avut loc o întrunire unde au participat studenții, angajații şi conducerea instituţiei în persoana dlui Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii și management al calității, precum și reprezentanții ONG de veterani din Polonia, care au participat în mai multe misiuni internaționale de pacificare.
În cadrul delegaţiei s-au regăsit și cei care au avut de suferit în timpul desfășurării unor asemenea misiuni, rămânând invalizi şi schilodiți pentru tot restul vieţii.
Oaspeții au relatat studenților scopul primordial al acestei organizații, activitatea căreia are la bază susținerea și acordarea ajutorului omologilor săi, care au trecut prin același calvar. Membrii ONG se implică activ în diferite activităţi de caritate şi voluntariat, acordă consultații şi consiliere în reabilitarea fizică și psihologică, organizează donații în susținerea acestor categorii de persoane, asigură prestarea serviciilor de protezare, oferă utilaje destinate nevoilor speciale.
Delegaţii au mai vorbit despre modul de organizare și participare a armatelor, precum și structurilor polițienești în misiuni internaționale de pacificare.
În acest sens studenților le-au fost demonstrate filme tematice și totodată repartizate diverse reviste și publicații ce țin de domeniul vizat.