Ministrul de interne Alexandru Jizdan în vizită la poligonul Academiei „Ştefan cel Mare”

La 23 iunie 2016 ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan, împreună cu un grup de conducători din structurile centrale şi desconcentrate ale MAI, au vizitat Poligonul Academiei „Ştefan cel Mare”, destinat instruirii şi perfecţionării prin simularea diferitor situaţii de intervenţie poliţienească.
În procesul de instruire realizat în cadrul poligonului, accentul este plasat pe obţinerea abilităţilor practice de către studenţii Academiei şi ofiţerii sau subofiţerii angajaţi în diferite subdiviziuni ale MAI, care urmează să însuşească şi să execute corect, sub aspect tactic şi normativ, procedurile profesionale standarde, inclusiv acţiunile de urmărire penală şi investigaţii speciale.
Prin simulările implementate în procesul de instruire se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor teoretice de specialitate în aşa fel, încât ofiţerii şi subofiţerii de poliţie să obţină în final deprinderi practice necesare pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. În acest sens, au fost amenajate spaţii, organizate ateliere şi module care permit simularea unei game variate de situaţii standard şi nestandard ce apar în activitatea angajaţilor diferitor structuri ale MAI, dar şi a altor organe de drept, urmate de exersarea tehnicilor şi metodelor de intervenţie poliţienească în cooperare cu alte structuri de forţă.
Sondajele desfăşurate şi dinamica actuală a criminalităţii au condiţionat necesitatea instruirii teoretice în strictă concordanţă cu necesităţile practice ale personalului poliţienesc implicat în menţinerea ordinii publice, prevenirea şi combaterea criminalităţii. În acest sens, studenţii şi alte categorii de personal cu statut poliţienesc, antrenat în aplicaţiile tactice desfăşurate în cadrul poligonului, au apreciat înalt aceste metode de instruire, fiind convinşi de faptul că abilităţile practice obţinute le vor fi de un real folos în activitatea profesională.
Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, dl Simion Carp, a prezentat ministrului şi grupului de conducători atelierele Poligonului de instruire şi perfecţionare, menţionând că acesta permite simularea a peste 500 de situaţii tip cu care se confruntă zilnic poliţiştii în activitatea de serviciu. Scopul final este de a instrui din perspectiva predominant practică şi aplicată a poliţiştilor şi de a spori profesionalismul şi imaginea acestora în societate.
Ministrul afacerilor interne, dl Alexandru Jizdan, a accentuat că Academia „Ştefan cel Mare” este veriga principală în instruirea cadrelor pentru subdiviziunile MAI, în care urmează să se facă noi investiţii pentru sporirea capacităţilor instituţionale ale acesteia. Managerii structurilor centrale şi desconcentrate ale MAI au fost îndemnaţi de ministrul afacerilor interne să se implice plenar în determinarea necesarului de instruire, definitivarea standardelor profesionale de intervenţie poliţienească şi să conlucreze cu Academia în vederea sporirii calităţii serviciilor poliţieneşti prestate societăţii.