DONAŢIE DE CARTE

La data de 27 mai 2022, Academia „Ştefan cel Mare” a primit o importantă donaţie de carte, oferită de către Institutul de Reforme Penale şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Ghidul ordonatorului expertizei judiciare conține diferite aspecte determinante la dispunerea expertizelor judiciare, astfel încât concluziile expertului judiciar să fie cât mai corecte și să asigure la maxim standardul de obiectivitate.

Acest studiu este o contribuţie de valoare, destinată profesioniştilor din domeniul justiţiei şi cel al urmăririi penale, care au tangenţă cu expertiza judiciară – ofiţeri de urmărire penală, avocaţi, judecători, procurori, poliţişti.

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Consolidarea eficienţei şi accesului la justiţie în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Pe această cale exprimăm recunoştinţă şi aducem sincere mulţumiri managerului de proiect, Victoria Muntean şi directorului Institutului de Reforme Penale, Igor Dolea, pentru contribuţia la dezvoltarea unei colecţii specializate în cadrul bibliotecii instituţiei, precum şi pentru efortul depus în procesul de instruire a studenţilor.