Cursurile de formare inițială pentru ofițerii debutanți

 Formarea profesională reprezintă o prioritate a sistemului MAI, care asigură adoptarea performanţelor profesionale la standardele ocupaţionale stabilite a funcționarilor publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.

Astfel, în perioada 06.02.2023-26.05.2023, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei ,,Ştefan cel Mare”, au avut loc activități de instruire pentru angajații din cadrul subdiviziunilor MAI, delegați la cursul de formare iniţială ofiţeri (grupa academică 112).

Programul de studii este destinat dezvoltării competențelor profesionale și consolidării deprinderilor practice în domeniile de competenţă. Totodată, cei 26 de delegaţi au efectuat vizite de studiu și sesiuni de instruire aplicativ-practică corespunzătoare specializărilor: Activitatea de urmărire penală, Activitatea de ordine și securitate publică, Activitatea specială de investigații și Securitatea frontierei/domeniul migrației – toate realizate în cadrul subdiviziunilorsubordonate MAI: Dispeceratul IGP, Inspectoratul naţional de securitate publică al IGP, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, Secția supraveghere contravențională a INSP al IGP, Secția monitorizare şi documentare trafic rutier a Direcției poliției de patrulare a INSP, Centrul de medicină legală și Sectorul poliției de frontieră a Aeroportului internațional Chișinău.

Menţionăm că începând cu 22 aprilie curent, până la 14.05.2023, ofițerii debutanți sunt repartizați la stagiul de practică în cadrul subdiviziunilor subordinate MAI, unde își vor exercita ulterior atribuțiile funcționale, alături de specialiştii din domeniul corespunzător funcţiei deţinute.