17 noiembrie – Ziua internațională a Studenților

Cele trei etape ale învățării sunt:
1. Citirea; 2. Înțelegerea; 3. Redarea.
Munca stăruitoare învinge totul.
Nicolae Iorga
 
Stimați studenți!
Cu prilejul Zilei internaționale a Studenților, din numele colectivului Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne Vă adresăm cele mai cordiale felicitări şi sincere urări de bine. Apreciem înalt misiunea pe care o îndepliniţi zi de zi, măiestria profesională şi abnegaţia de care daţi dovadă.
Înţelegem perfect, că cei care azi se află în aulele noastre universitare constituie viitorul şi speranţa noastră – ziua de mâine a Poliției Naționale a Republicii Moldova. De aceea ne străduim să facem tot posibilul pentru ca anii de studenţie să rămână în memoria Dumneavoastră drept cei mai frumoşi ani din viaţă, pentru ca pe parcursul perioadei de studii să acumulați cunoştinţe profunde, să educați sentimentul mândriei şi stimei faţă de faptele strămoşilor noştri, dragostea de ţară, dorinţa de a contribui la înflorirea şi prosperarea ei.
În Republică în decursul anului curent s-au petrecut un şir de operaţiuni speciale în care Dumneavoastră ați activat în varianta întărită, ați arătat tuturor că posedați cunoştinţe trainice pe care Vă puteţi bizui în orice situaţie.
Fie ca patriotismul, devotamentul cauzei, optimismul să Vă dea puteri pentru înfruntarea greutăţilor. Fie ca pacea şi liniştea, Legea, la straja căreia stați și Dumneavoastră, să se instaureze în ţară!
Urări de bine adresăm şi celor dragi Dumneavoastră, alături de care Vă dorim să aveţi parte de tot ce-i mai frumos şi plăcut.
Să trăiți stimați studenți!
 
Facultățile Academiei ,,Ștefan cel Mare”