ANUNŢ/INVITAŢIE

Distinşi colegi şi stimaţi studenţi-doctoranzi, Vă adresăm invitaţia de a participa la lucrările conferinţei ştiinţifice, interuniversitare cu participare internaţională sub genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, […]

Lansarea Proiectului ACADEMIA „JUNIOR CLUB”

Pornind de la faptul că una din sarcinile Academiei „Ștefan cel Mare” este organizarea și desfășurarea procesului de instruire, formare și cercetare astfel încât să realizeze competențele profesionale și atitudinal-comportamentale […]