Ziua uşilor deschise

La 29 şi 30 mai 2013 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat în cadrul instituţiei Ziua uşilor deschise. Această activitate este deja o tradiţie şi se desfăşoară anual. Scopul de bază este de a promova tradiţiile şi valorile naţionale, de a populariza imaginea Academiei „Ştefan cel Mare” şi a Ministerului afacerilor interne, de a eficientiza parteneriatul între poliţie şi societatea civilă, precum şi de a familiariza tinerii din instituţiile de învăţămînt preuniversitar cu condiţiile admiterii la studii în Academia „Ştefan cel Mare” şi cu baza tehnico-materială folosită în procesul de instruire a studenţilor.
Tinerii au fost întâmpinaţi la poarta instituţiei, fiecare clasă, grup de tineri avînd cîte un ghid din partea angajaţilor Academiei.
Imediat vizitatorii au fost ghidaţi pe platoul Academiei, unde studenţii au demonstrat exerciţii de instrucţie de front. Unii elevi din clasele mai mari au încercat să defileze în cadrul formaţiilor.
Tinerii au vizitat Muzeul Academiei. Ei au examinat exponate ce se referă la diferite perioade de activitate a Şcolii de miliţie şi a Academiei „Ştefan cel Mare”, ghidul povestindu-le despre istoria şi tradiţiile instituţiei şi a Ministerului afacerilor interne, precum şi despre importanţa Academiei şi Ministerului afacerilor interne pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. La fel, au vizitat expoziţia foto a celor care au căzut cu moarte de erou pentru păstrarea Independenţei şi Integrităţii Republicii Moldova în tragicul conflict militar din primăvara-vara anului 1992. Următorul compartiment al muzeului a cuprins perioada de domnie a dinastiei Muşatinilor, care au dus în permanenţă războaie pentru păstrarea integrităţii Moldovei şi eliberarea de sub jugul otoman. Aici au admirat blazoane şi stindarde din epoca medievală a domnitorilor moldoveni. Următoarea sală a cuprins expoziţia cu exponate, foto, decoraţii ale moldovenilor care au participat în războaiele secolului 20, ruso-japonez, I-l şi al II-lea război mondial.
Ulterior oaspeţii au mers în Capela “Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, Purtător de Biruinţe”, unde se oficiază servicii divine pentru angajaţii şi studenţii instituţiei, liturghii cu prilejul festivităţilor de depunere a jurămîntului, promoţiei, zilei cunoştinţelor, comemorarea celor căzuţi în conflictul armat din 1992, etc.
Apoi tinerii au vizitat expoziţia armelor de epocă. Au fost organizate jocuri distractive pentru copii şi adolescenţi, unde fiecare spectator a avut posibilitatea să mânuiască armele confecţionate analogic celor de epocă, pe care le purtau în războaie strămoşii noştri.
În continuare tinerii au făcut cunoştinţă cu complexul sportiv al instituţiei, unde le-au fost demonstrate procedee de luptă corp la corp, folosite în procesul de instruire a poliţiştilor.
Similar, au vizitat şi tirul de luptă al instituţiei, unde a fost organizată şi o expoziţie de arme de foc.
Tinerii au avut posibilitate să efectueze împuşcături în tirul electronic din pistolul Makarov.
Personalul Serviciului medical al Academiei a prezentat vizitatorilor particularităţile şi modul de acordare a primului ajutor victimelor ce au avut de suferit în urma diferitor incidente (arsuri, înec, avarii etc ).
Excursia a continuat în sălile de clasă, biblioteca „Tudor Roşca”, cabinetul lingofonic, sălile de computere, poligonul criminalistic, şi la catedrele Academiei. Profesorii Catedrei „Ştiinţe penale” au organizat pentru tineri prezentarea criminalisticii distractive. Cadrul profesoral-didactic al Catedrei „Activitate specială de investigaţii” au prezentat o expoziţie de mijloace tehnice speciale folosite în procesul de instruire şi în activitatea poliţiei.
Ulterior a fost prezentat un modul televizat, care se foloseşte în procesul de instruire al poliţiştilor pentru dezvoltarea atenţiei acestora, tinerii avînd posibilitate să-şi încerce abilităţile.
Pentru elevi au fost împărţite pliante „Domeniile de studii ale Ciclurilor I şi II de studii la care se desfăşoară procesul de instruire în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI ” „Reguli de comportament la scăldat în bazinele acvatice şi la salvarea unei victime de la înec”; „Reguli de comportament pentru securitatea antiincendiară”; „Informare, sprijin şi asistenţă juridică pentru victimele violenţei în familie”.
În final, în Sala festivă a fost prezentat un film documentar despre viaţa şi activitatea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, şi organizată întîlnirea cu corpul profesoral-didactic al instituţiei, şi reprezentanţii Secţiei management resurse umane care au răspuns la întrebările tinerilor referitoare la condiţiile de admitere, şi la procesul de studii realizat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.