ZIUA PROFESIONALĂ A OFIŢERULUI DE URMĂRIRE PENALĂ!

STIMAŢI COLEGI!

Sărbătoarea profesională a ofiţerului de urmărire penală constituie un prilej potrivit de a împărtăşi cele mai distinse şi sincere gânduri tuturor profesioniştilor implicaţi în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Având asemenea oportunitate colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” vă adresează sincere felicitări, apreciind înalt calităţile profesionale, perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea pe care le manifestaţi zilnic în abordarea sarcinilor asumate.

Pe această cale vă urăm sănătate, bunăstare, corectitudine şi verticalitate, noi performanţe şi realizări importante în activitatea prestată.