Ziua Națională a Lecturii

Ziua Națională a Lecturii este marcată anual, la data de 14 februarie. Acest eveniment ne oferă un prilej în plus pentru a reitera importanța cărților în viața fiecărui om. Lectura are o importanță primordială în dezvoltarea noastră, atât personală, cât și profesională, de aceea este strâns legată de procesul de studiu, fiind o necesitate în formarea competențelor profesionale ale viitorilor specialiști.

Astfel, astăzi, în cadrul Bibliotecii Academiei „Ștefan cel Mare”, Ziua Națională a Lecturii a fost consemnată printr-un șir de activități educaționale și culturale de informare a membrilor comunității academice, în vederea promovării lecturii în orice formă a ei. Activităţile desfăşurate au inspirat pe toţi cei care își formează propria viziune în unele domenii de studiu și sunt în căutare de noi puncte de vedere. Totodată, gazda a organizat şi o expoziție de carte, care a inclus publicații noi, achiziționate recent pentru colecțiile bibliotecii, suplinind astfel, lista literaturii de specialitate.

Adițional, studenții anului I de studii au participat la o sesiune de training, în cadrul Atelierului de dezvoltare a competențelor digitale. Șefa Departamentului informațional biblioteconomic, Elena Carp, a prezentat Biblioteca Digitală, realizată cu suportul Guvernului Român și Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova, accentuând avantajele acesteia în procesul de învățare. Abilitățile de accesare a conținuturilor educaționale, digitalizate, obținute în cadrul atelierului vor fi de un real folos studenţilor prezenţi, sporind esenţial nivelul de pregătire și calitatea studiilor obținute în perspectivă.