Ziua Internaţională a Studenţilor

În perioada 10.11.2014-14.11.2014 în incinta sălii festive a Academiei „Ştefan cel Mare” s-au organizat şi desfăşurat concerte festive dedicate Zilei Internaţionale a Studenţilor, la care au fost invitaţi studenţii anilor I-IV de studii domeniul de formare drept, anilor I-III domeniul pază protecţie şi securitate şi anilor I-IV studii contra plată.
Conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” a felicitat efectivul variabil cu prilejul acestei sărbători, dorindu-le succese la studii şi realizări frumoase pe viitor.
Studenţilor le-au fost înmînate diplome de merit pentru perseverenţă şi rezultate excelente la studii; pentru participare activă la diverse activităţi extraşcolare; pentru succese remarcabile în activitatea de cercetare ştiinţifică şi participarea activă la conferinţe ştiinţifice; pentru contribuţia adusă la promovarea valorilor naţionale; pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi rezultate sportive excelente obţinute în anul 2014.
De asemenea, au fost anunţate mulţumiri, concedii şi ajutoare materiale studenţilor care fac parte din familii vulnerabile.
Conform tradiţiei a fost înmînată medalia celui mai bun absolvent al promoţiei 2014 a Academiei „Ştefan cel Mare” însoţită de diploma de excelenţă pentru rezultate remarcabile la studii de care s-a învrednicit Ana Bucătari.
Festivităţile erau însoţite de concerte prezentate de către interpreţii autohtoni şi angajaţii biroului de activitate culturală a instituţiei.