Ziua Internaţională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

Comunitatea științifică din Republica Moldova sărbătorește anual, pe 10 noiembrie, Ziua Științei. În Republica Moldova, această sărbătoare este consemnată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată de UNESCO la data de 2 noiembrie 2001.

Marcarea acestei zile oferă spaţiu mobilizării tuturor factorilor interesați – de la oficiali guvernamentali, până la media și la elevi – în jurul temei „Ştiință pentru pace și dezvoltare”.

În acest context, Departamentul informaţional biblioteconomic al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în colaborare cu Departamentul ştiinţă al instituţiei, au organizat o expoziţie dedicată Zilei Internaţionale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare. Ştiinţele juridice în serviciul libertăţii, democraţiei şi dezvoltării este axa de conţinut al acestui eveniment. Expoziţia cuprinde multiple lucrări: monografii, manuale, articole ştiinţifice, documente şi publicaţii din colecţiile proprii, lucrări ale corpului ştiinţifico-didactic care pun în valoare produsul ştiinţific al instituţiei şi contribuţia la dezvoltarea ştiinţelor juridice autohtone.

Expoziţia va fi deschisă publicului până la 30.11.2022.