Ziua Internaţională a Muzeelor

Pe data de 18 mai 2016 la invitaţia Preşedintelui Asociaţiei “Tiras-Tighina”, colonel în rezervă Anatolie Caraman, un grup de 70 de studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” au asistat în incinta Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală la un recital folcloric susţinut de Ansamblul Etnofolcloric „ Ştefan Vodă”, conducător artistic Tudor Ungureanu, care a marcat 30 ani de activitate artistică.
Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor în colaborare cu Uniunea Folcloriştilor din Republica Moldova.
În contextul aceleiaşi sărbători, Muzeul de istorie al Academiei „Ştefan cel Mare” a fost vizitat de către elevii claselor a III-a şi a IV-a ale Gimnaziului „Decebal” din capitală.
Copiii au avut ocazia să se familiarizeze cu istoria Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, cu procesul de studii, atelierele de instruire ale studenţilor şi activităţile cultural-educative la care participă efectivul variabil. Vizitatorilor le-au fost prezentate realizările procesului de colaborare internaţională.
De asemenea, tinerilor le-au fost demonstrate drapelele de luptă ale instituţiilor de învăţămînt din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cele trecute în istorie cît şi cele din prezent – Drapelul de luptă al Academiei Naţionale de poliţie “Ştefan cel Mare”, Drapelul de luptă al Colegiului de poliţie “Dimitrie Cantemir”, Drapelul de luptă al Liceului de Cadeţi „Sfîntul Gheorghe” şi Drapelul de luptă al Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, pe care este amplasat Ordinul “Ştefan cel Mare. Totodată, a fost explicată semnificaţia acestora, importanţa valorilor naţionale şi a tradiţiilor militare pentru generaţiile ce vin.
Elevilor li s-a vorbit despre eroii neamului căzuţi în lupta pentru independenţa, integritatea şi suveranitatea Republicii Moldova, în războiul de la Nistru, cît şi a celor care au căzut la datorie în lupta cu criminalitatea.
Următorul compartiment al muzeului prezentat tinerei generaţii a fost cu referire la Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruinţe, părintele spiritual a lui Ştefan cel Mare, care a adus gloria şi faima militară în întreaga Europă a celui mai Mare Domnitor al Moldovei din geanologia Muşatinilor.
În final, tinerii au admirat galeria absolvenţilor Academiei, cît şi a dascălilor care au contribuit la instruirea studenţilor – profesionişti în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.