Ziua Internaţională a Muzeelor

La 16.05.2015, cu prilejul Zilei Muzeelor, în cadrul programului festiv desfăşurat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a prezentat un şir de acţiuni de veritabile tradiţii militare, astfel aducînd omagiu strămoşilor noştri.
Activităţile s-au derulat în cadrul a cinci ateliere:
I atelier: „Mînuirea armelor de epocă şi testarea inventarului” a inclus un concurs la rezistenţă pentru adolescenţi şi maturi, testarea echipamentului şi fotografierea cu accesorii şi cu studenţi deghizaţi în ţinută medievală.
II atelier: „Jocuri distractive”. Copiii au executat trageri din arc (jucărie) în ţinte mobile (studenţi echipaţi cu inventar medieval). Copilul trebuia să ţintească în corpul „voinicului” de la 3-4 metri distanţă, efectuînd 3 trageri. Studenţii se apărau cu scutul.
III atelier: „Expoziţie de carte şi obiecte tematice” a cuprins în sine o prezentare publică a albumului „Moldova.Tradiţie şi cultură militară”, a carţilor “Tradiţii Militare. Trecut, prezent şi viitor”, „În memoria unui ofiţer de poliţie. (Din viaţa lui Gheorghe Delejan)”, precum şi o colecţie privată de peste 25 de obiecte de artizanat. Acest vernisaj a avut scopul de a sesiza opinia publică referitor la impactul măsurilor cultural-educative de acest gen asupra spiritului de patriotism şi importanţa valorilor cultural-naţionale.
IV atelier: „Jocuri interactive”. Copiii au fost antrenaţi în selectarea imaginilor cetăţilor şi mănăstirilor imprimate pe cuburi şi a imaginilor istorice imprimate pe puzzle.
V atelier: „Cinematograf istoric” a proiectat filme documentare bazate pe tradiţiile militare ale acestui ţinut, realizate de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.
Conform scenariului, studenţii au reprezentat festivalul tradiţiilor militare „Din neam de viteji” şi au demonstrat exerciţii şi procedee de mînuire a armelor medievale şi moderne.