Ziua filosofiei

La data de 16.11.2016, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-studenţească cu genericul „Valorile umane în contextul provocărilor secolului XXI” consacrată „Zilei Filosofiei”, organizată de catedra „Ştiinţe manageriale şi socio-umane” a Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Academos”.
La for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii Drept care au fost premiaţi cu diplomă de participare la manifestaţia dată.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenţilor în promovarea valorilor general umane şi transformarea filosofiei într-o ştiinţă accesibilă tuturor. La această întrunire au fost analizate diverse abordări privind depăşirea crizei valorilor ce este prezentă în societatea contemporană. Un subiect abordat s-a referit la Republica Moldova, fiind prezentat impactul realităţilor social-politice asupra valorilor promovate de către cetăţeni. Prin urmare această conferinţă şi-a propus ca scop crearea unei educaţii filosofice tinerii generaţii care vor deveni promotorii noilor valori în societatea post-modernă.