Ziua Cunoştinţelor la Academia „Ştefan cel Mare”

La 2 septembrie 2019 la Academia „Ştefan cel Mare” a fost marcat începutul anului universitar.
Ziua Cunoştinţelor este reprezentată tradiţional de alinierea pe platou a studenţilor, mersul în pas de defilare, mesaje de felicitare şi primele emoţii. Corpul profesoral-didactic al instituţiei lansează angajamentul în domeniul educaţiei şi ştiinţei, ca de fiecare dată, pentru tinerii care abia păşesc în mediul universitar şi viitorii absolvenţi.
Anul curent instituţia a reuşit, în urma concursului de admitere, din prima sesiune să acopere toate locurile finanţate de la bugetul de stat cu 115 tineri dornici să facă carieră în domeniul poliţienesc.
La eveniment au fost prezenţi:
– Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, dl Andrei Năstase;
– Rectorul interimar al Academiei „Ştefan cel Mare”, locotenent-colonel Dinu Ostavciuc;
– Corpul administrativ şi personalul profesoral-didactic al instituţiei;
– Studenţii şi candidaţii admişi la studii în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”.
Întrunirea a fost deschisă de către dl Dinu Ostavciuc: „Astăzi, suntem prezenţi la un eveniment care marchează începerea unui nou an universitar în cadrul instituţiei noastre, care la 1 septembrie curent a celebrat 29 de ani de la fondare.
În calitatea mea de rector interimar am revenit la Alma Mater.
Folosesc această expresie deoarece sunt şi eu absolvent al acestei Academii, afirmaţie pe care o rostesc cu mândrie. Aici m-am format ca specialist, urmând toate treptele de instruire: licenţă, masterat şi doctorat, iar în spatele meu stau toţi cei care au contribuit esenţial la evoluţia mea în carieră – fapt pentru care le exprim recunoştinţă.
Odată cu revenirea mea aici promit că voi depune şi în continuare întregul efort pentru dezvoltarea acestei instituţii în raport cu rigorile prezentului, prin ridicarea la cel mai înalt nivel a calităţii studiilor, atât din punctul de vedere teoretic, cât şi practic, prin promovarea insistentă a politicii de modernizare continuă a procesului de instruire, îmbogăţindu-l cu diverse forme şi metode de pregătire şi perfecţionare profesională a tuturor categoriilor de beneficiari.
În acest sens, la începutul anului universitar, mă adresez şi corpului profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” – să depunem toate eforturile pentru instruirea acestor tineri, să-i ajutăm să devină profesionişti perseverenţi, ghidaţi, în special, de principiul legalităţii, imparţialităţii, nediscriminării şi transparenţei.
Nu în ultimul rând, aş vrea să mă adresez celor care au păşit pentru prima dată pragul acestei instituţii şi au devenit pentru prima oară studenţi – sunteţi o nouă generaţie în care are încredere întreaga societate.
Apreciez înalt pasul tinerilor de astăzi, care, prin decizia lor au demonstrat fermitatea de a se avânta în lupta cu criminalitatea şi dorinţa de a proteja cele mai de preţ valori: suveranitatea, democraţia, supremaţia legii, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
Cu acest prilej, Vă doresc multiple succese, realizări, dârzenie şi într-un ceas bun!”, a încheiat rectorul interimar al instituţiei.
Totodată, în cadrul festivităţii a fost marcat şi un eveniment care se înscrie în şirul activităţilor realizate în scopul educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii prin exemplul generaţiilor precedente, în spiritul dragostei faţă de ţară, faţă de profesia aleasă şi jurământul depus – momentul în care angajaţii instituţiei trecuţi recent în rezervă şi-au luat rămas bun de la Drapelul de Luptă al Academiei „Ştefan cel Mare”.
Munca perseverentă, corectitudinea şi conjugarea eforturilor comune sunt elemente indispensabile ale succesului în procesul de instruire în Academia „Ştefan cel Mare”.