Ziua comemorării (Războiul din Afganistan)

Ziua de 15 februarie este un temei în plus, pentru cetăţenii Republicii Moldova, de a-şi comemora rudele şi apropiaţii căzuţi în războaie. În acest an întreaga ţară marchează aniversarea a XXXIII de la retragerea contingentului limitat de trupe din Afganistan. Este greu de estimat numărul conaţionalilor noştri care, fiind recrutaţi pentru serviciul militar în diferite regiuni ale uniunii sovietice, au fost îndreptaţi să lupte departe de Patria sa. Din diferite surse, în acele lupte crâncene au căzut cca 304 de moldoveni. Însă, cu părere de rău, şi astăzi în această regiune nu este linişte, şi astăzi acolo se înregistrează victime omeneşti.

În acest context, în baza ordinului MAI nr.61 din 10 februarie 2022, conform planului aprobat al activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc o întrunire tematică. În semn de înaltă apreciere a abnegaţiei şi devotamentului exprimată prin consideraţie pentru sacrificiu, bărbăţie şi jertfire de sine, manifestate în timpul serviciului militar, 5 veterani ai instituţiei, participanţi la Războiul de referinţă au fost distinşi cu Diplome de Gratitudine.

Totodată, potrivit aceluiaşi ordin, Garda de Onoare a MAI constituită din studenţii şi angajaţii Academiei a participat, alături de conducerea MAI, la activităţile organizate cu acest prilej, iar în cadrul instituţiei au fost organizate ore de educaţie patriotică desfăşurate de către veteranii participanţi în Războiul din Afganistan.