Workshop cu genericul „Protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane”

În contextul  marcării „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane”, sărbătorită anual, la data de 18 octombrie, decanul Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică, Vitalie Ionașcu, și conferenţiarul universitar al Catedrei drept public, securitatea frontierei, migraţiune şi azil, Liliana Creangă, au susținut o lecție publică cu genericul „Protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane”.

Instruirea s-a desfășurat la solicitarea decanului Facultății de ştiințe ale educației, a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”.

Evenimentul a reunit circa 200 de participanți: educatori, învățători, profesori universitari, studenți și masteranzi.

În cadrul workshop-ului, au fost abordate subiectele precum: conceptul și caracteristici ale traficului de ființe umane; metode moderne de racolare a victimelor traficului de ființe umane; mecanismul național de referire a victimelor traficului de ființe umane; cadrul normativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței și traficului de ființe umane.

Acţiunea se încadrează în Campania naţională ,,Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.