Webinarul „Eficienţa personală în managementul structurilor de aplicare a legii”

La data de 22 februarie 2023, Academia „Ștefan cel Mare” a desfășurat webinarul „Eficienţa personală în managementul structurilor de aplicare a legii”, organizat de Catedra management şi comunicare profesională. La eveniment au participat reprezentanți ai comunității academice din cadrul instituţiei, manageri şi ofițeri psihologi din subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În contextul colaborării bilaterale a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerului Afacerilor Interne al României, au luat parte la activitate şi experți din Centrul Multifuncțional de pregătire Schengen, Buzău, România.

În cadrul webinarului au fost discutate subiecte privind edificarea unui sistem eficient de aplicare a legii, în conformitate cu standardele naționale şi internaționale și sporirea eficienței personale a managerilor, care activează în structurile MAI. Din experiențele profesionale împărtăşite, participanții au extras o serie de pași concreți care îi vor ajuta să fie mai eficienți în activitatea de conducere din diferite domenii şi nivele ierarhice, dar și să gândească, într-un mod proactiv și strategic, asupra propriilor cariere și la impactul activității lor. Scopul bine determinat al evenimentului a pus accentul pe schimbul de experiență managerială şi a răspuns așteptărilor participanților.

În contextul dezbaterilor, însoțite de polemică științifică asupra temelor incluse în agendă, a fost analizată problematica eficienţei personale din perspectiva leadership-ului, exemplului personal, dezvoltării personale şi a comportamentului proactiv, riscurilor profesionale, care sunt direct dependente de efortul managerului în dezvoltarea competenţelor, calităţilor umane şi a tendinţei de autoinstruire şi perfecționare continuă.

La eveniment au fost abordate și probleme de motivație a angajaților, anumite dificultăți individuale şi organizaţionale, aspecte de responsabilitate, comunicare, încredere, cooperare, integritate, etică a conducerii, şi, nu în ultimul rând, valori manageriale, norme juridice şi morale. În același timp, comunicatele experților autohtoni precum şi a celor din România la subiectul discutat, au generat sinteze, întrebări şi opinii.

Ideile şi comentariile expuse în comunicatele raportorilor au conturat valoarea tematicii abordate, precum şi nevoia de informare şi dezvoltare continuă. S-a argumentat că o educație precară duce la o gândire precară. Astfel, pentru a se obține succesul în activitatea managerială este necesar de a dezvolta gândirea strategică, reflexivă, orientată spre identificarea problemelor din sistemul de asigurare a ordinii de drept și stabilirea unor obiective concrete de soluționare a acestora.

Webinarele și alte activități de instruire au atât o valoare teoretică, cât și una practică, fiind o sursă de dezvoltare profesională. Impactul webinarului a reiterat valoarea modelării, avansării, perfecționării eficienţei personale în activitatea managerială a structurilor de aplicare a legii. Participanţii au apreciat înalt actualitatea subiectelor discutate şi necesitatea continuităţii cercetării, comunicării, generării de idei şi soluţii la tema evenimentului.