Vizita vicepreşedintelui Comisiei parlamentare „Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică”

Astăzi, 05 februarie 2014, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare „Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică” a efectuat o vizită în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI unde a avut o întrevedere cu Consiliul de administraţie al instituţiei.
Discuţiile au vizat Planul de dezvoltare strategică a instituţiei până în anul 2016, conţinutul căruia decurge din prevederile Programului de dezvoltare strategică a Ministerului Afacerilor Interne. Consiliul de administrare a adus la cunoştinţă faptul că corpul didactic din instituţie este pregătit şi se dezvoltă prin autoinstruire şi schimb de experienţă pe domeniile ce sunt importante pentru pregătirea profesională a poliţiştilor, în contextul liberalizării regimului de vize şi necesitatea de instruire a poliţiştilor în domeniile ce ţin de asocierea la UE, sarcina de bază constituind dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru menţinerea ordinii publice şi securităţii cetăţeanului.
În acest context, s-a discutat despre necesităţile de investiţii în consolidarea capacităţilor de instruire a Academiei „Ştefan cel Mare” la toate treptele de studii universitare, precum şi în pregătirea iniţială şi continuă a personalului poliţienesc (ofiţeri şi subofiţeri). Academia „Ştefan cel Mare” a fost reacreditată în calitate de instituţie din domeniul ştiinţei şi inovării şi posedă capacităţi instituţionale în domeniul elaborării planurilor de învăţământ, curriculumurilor de instruire, conform necesităţilor MAI. Academia a obţinut calificativul „B” la acreditarea ştiinţifică, fiind recunoscută în calitate de instituţie competitivă la nivel internaţional. Domeniul specific de cercetare a Academiei constituie „Asigurarea ordinii publice şi securităţii cetăţeanului prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii”.
Angajaţii instituţiei consideră că reformarea funcţională, organizaţională şi managerială a sistemului de instruire din cadrul MAI a avut loc (cu susţinerea experţilor MIAPAC) odată cu reforma poliţiei şi Academiei desfăşurată în anul 2013 şi se aşteaptă, în anul 2014, la investiţii de consolidare şi dezvoltare a personalului şi bazei materiale.
Deputatul Alexandru Cimbriciuc consideră inoportună şi periculoasă iniţiativa unor factori de decizie din cadrul MAI de a lichida instituţia şi de a forma un Centru de instruire, care nu posedă acreditări şi personal profesionist pentru asigurarea bunei instruiri. Asemenea experimente pot provoca consecinţe grave şi ireversibile pentru structurile Ministerului afacerilor interne şi, respectiv, statului.
Deputatul va insista ca angajaţii instituţiei cu statut special să fie incluşi în categoria persoanelor care vor beneficia de un spor la salariu de 30% din salariul de funcţie, începând de la 01 ianuarie 2014 (majorare prevăzută pentru poliţie, poliţie de frontieră, carabinieri şi angajaţii de la situaţii excepţionale). Suplimentar, a solicitat să fie sprijiniţi material către 15 februarie şi, respectiv, către 02 martie participanţii la războiul din Afganistan şi cel de la Nistru. În mod special, o atenţie deosebită să se acorde văduvelor şi copiilor veteranilor.
Dl Alexandru Cimbriciuc şi-a exprimat ferma convingere că Academia, în continuare, va presta servicii de calitate în instruirea personalului nou angajat în funcţii poliţieneşti, să efectueze perfecţionări şi pregătiri continue şi să menţină calitatea instruirii la nivelul licenţei, masteratului şi doctoratului, conform prevederilor Bologna.
Totodată, a adus mulţumiri angajaţilor pentru multiplele avize efectuate pe marginea proiectelor de lege promovate în Parlament.