Vizita studenților Academiei la Inspectoratul General pentru Migrație

La data de 5 octombrie 2023, un grup de studenți ai Academiei „Ștefan cel Mare” au vizitat Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne. Vizitatorii au fost familiarizați cu principalele activități ale instituției, misiunea, obiectivele și importanța Inspectoratului în gestionarea fluxurilor migratoare și asigurarea securității naționale.

Totodată, le-au fost oferite mai multe detalii despre activitatea Ghișeului unic de documentare a străinilor de către șefii direcțiilor de profil. Aceştia s-au referit la aspectele practice și cadrul normativ care reglementează obținerea dreptului de ședere a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, grupul de studenți a aflat despre programele și serviciile oferite de Centrul de Integrare, care are rolul să sprijine străinii în procesul lor de integrare socială și culturală în Republica Moldova.

În cadrul sediului Direcției Azil și Apatridie a Inspectoratului, studenţii au fost familiarizaţi cu procesul de documentare și evaluare a beneficiarilor de protecție temporară, precum și cu modul în care sunt soluționate cererile de azil în Republica Moldova.

Inspectoratul General pentru Migrație, a salutat interesul și angajamentul studenților de la Academia „Ștefan cel Mare” în a înțelege mai bine aspectele legate de migrație și azil. Entitatea şi-a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea cu instituțiile de învățământ pentru a promova o percepere mai profundă a acestor domenii imperative pentru Republica Moldova.

Vizita de studiu a fost organizată de către asistentul universitar al Catedrei Drept privat, Mihaela Pascal, în cadrul cursului ,,Modul de orientare spre specializare”. Astfel de incursiuni sunt concepute în scopul de a oferi studenților o perspectivă practică pe domeniul migrației, precum şi o înţelegere mai exactă a proceselor aferente gestionării acestuia.