Vizita reprezentantului Ambasadei SUA

Astăzi, la 29 august Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda unei întruniri la care a participat conducerea instituţiei şi dl Timothy P. Buckley, directorul Secţiei Justiţie Penală şi Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite.
În cadrul primei sale vizite reprezentantul Ambasadei SUA s-a arătat interesat de dezvoltarea relaţiilor de cooperare între instituţia pe care o reprezintă şi Academia „Ştefan cel Mare” a MAI. Părţile s-au axat pe identificarea domeniilor de colaborare, printre care: modernizarea instituţiei de învăţământ, dotarea acesteia şi sporirea calităţii instruirii viitorilor apărători ai ordinei de drept.
Delegaţia Ambasadei a luat cunoştinţă de organizarea procesului de învăţământ şi dotarea logistică a instituţiei precum şi pregătirea acesteia către noul an universitar.
Dl Timothy P. Buckley a menţionat că Ambasada Statelor Unite este dispusă să acorde consultanţă şi ajutor în cadrul procesului de reformare a învăţământului poliţienesc, în scopul sporirii pregătirii practice a absolvenţilor Academiei şi integrarea lor rapidă în activitatea de aplicare a legii.