Vizita preşedintelui Partidului Liberal Democrat

Pe data de 26.02.2014 în sala de conferinţe a Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc o întâlnire a corpului profesoral – didactic cu preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat. Liderul PLDM a fost însoţit de vicepreşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, Alexandru Cimbriciuc.
Scopul vizitei a fost unul de informare, despre activitatea instituţiei, modalităţile de implementare a reformei poliţiei, planificarea procesului instructiv-didactic.
În cuvântarea sa, Vlad Filat a menţionat importanţa apropierii poliţiei de societatea civilă, cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului creând un sentiment crescând de profesionalism şi etică în rândul lucrătorilor de poliţie, ce contribuie şi la promovarea unui nivel mai ridicat de încredere al cetăţeanului, un anumit nivel de comunicare, care va contribui la realizarea obiectivelor şi satisfacerea aşteptărilor celor două părţi. De asemenea, preşedintele PLDM a punctat necesitatea unei cooperări mai bune între MAI şi Academia ,,Ştefan cel Mare” în susţinerea modernizării sistemului de instruire care a devenit un imperativ odată cu aderarea Republicii Moldova la 20 mai 2005 la Procesul de la Bologna. Pentru a asigura acest deziderat, facultăţile Academiei sunt preocupate în mod constant de instruirea cadrelor şi implementarea standardelor educaţionale inovatorii, astfel încât procesul de instruire să fie realizat conform exigenţelor recunoscute pe plan internaţional.
La rândul său, rectorul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Simion Carp, a vorbit despre succesele şi perspectivele academice ale instituţiei. Rectorul a menţionat că Academia răspunde exigenţelor practice ce vizează dezvoltarea Republicii Moldova la etapa actuală, activitatea sa reflectându-se în segmentul didactic (curricule, planuri de învăţământ, programe analitice, practica de specialitate a studenţilor, integrarea în activitatea organelor şi formaţiunilor Ministerului Afacerilor Interne etc.) şi ştiinţific. Prin crearea unui sistem educaţional juridic competitiv, cele două facultăţi ale Academiei pregătesc viitori specialişti în domeniul cercetării, teoriei şi practicii juridice, cu reale competenţe în promovarea valorilor democratice ale statului de drept şi în adaptarea profesională la noile cerinţe impuse de dezvoltarea actuală a societăţii. Anul curent Academia a reuşit să treacă procesul de reacreditare ştiinţifică obţinând categoria B pentru performanţă.