Vizita oficială în cadrul Academiei

La data 2 octombrie 2013 conducerea Academiei a fost gazda vizitei oficiale în frunte cu dl Piotr Stachanczyk, viceministru al afacerilor interne al Poloniei; dl Gjegorj Polak, şef direcţiei relaţii internaţionale şi fonduri europene; E. S. dl Artur Michalski, Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova. Întrevederea face parte din cadrul vizitei de lucru a viceministrului în perioada 30 septembrie-2 octombrie 2013. Discuţia s-a axat pe marginea colaborării eficiente între poliţia poloneză şi moldavă. Au fost menţionate realizările fructuoase, înalta apreciere ce au adus beneficiu ambelor părţi. Partea polonă este şi în continuare dispusă de – aşi împărtăşi experienta în domeniul reformei, prin care a trecut deja 23 de ani, şi-a exprimat disponibilitatea să sprijine în continuare efortul RM în promovarea valorilor europene prin care să contribuie la consolidarea societăţii democratice, transparente bazate pe normele de drept. Oaspeţii s-au familiarizat cu structura, procesul de instruire, activitatea de cercetare ştiinţifică, domeniile de perfecţionare.