Vizita oficială a Comandantului General al Arma dei Carabinieri din Italia, generalul Giovanni Nistri în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

În ziua de joi, 08 noiembrie 2018, în istoria de aproape trei decenii ai Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, a fost înscris un eveniment de relevanță deosebită – vizita oficială realizată de către generalul Giovanni Nistri, Comandant General al Arma dei Carabinieri din Italia. Pe lângă conducerea Academiei, la această vizită a fost prezent Secretarul general de stat al MAI, dl Simion Carp.
În cadrul ședinței realizate în Sala de protocol a instituției, înaltul oaspete a fost familiarizat cu procesul de instruire și formare a cadrelor de poliție. În acest context, i-au fost prezentate on-line câteva ateliere de lucru, în cadrul cărora a luat cunoștință de modul desfăşurării orelor de curs și a lecţiilor practice. Un capitol separat al ședinței l-a constituit aspectul ce vizează abordarea ştiinţifică a diferitor probleme cu care se confruntă societatea contemporană, fiind vorba despre fenomenul terorismului, crimele cibernetice, infracțiunile ce atentează la patrimoniul cultural al ţării etc.
La finele întrevederii, Dl Giovanni Nistri a apreciat înalt nivelul procesului de instruire teoretică și practică realizat în cadrul instituției, precum și preocuparea consistentă a mediului academic de analiza complexă a diferitor categorii de infracţiuni. În contextul acestei întrevederi, reprezentanții instituției au primit o invitație din partea oaspetelui, în cadrul căreia vor face o vizită de studiu în incinta subdiviziunii specializate a Arma dei Carabinieri din Italia în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor legate de patrimoniul cultural.
Ulterior, pe platoul instituției generalul Giovanni Nistri a avut posibilitatea să admire elemente de luptă medievală moștenite prin istorie și devenite tradiții militare. În agenda de lucru a fost inclusă și vizita Muzeului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, astfel oaspetele având posibilitatea să cunoască câteva file din istoria activității poliţiei Republicii Moldova, în general, şi a instituției, în special. Totodată, Garda de onoare a MAI, constituită din studenți ai Academiei, au prezentat defilarea artistică cu arme de foc.