Vizita Ministrului Afacerilor Interne

Anul curent Academia „Ștefan cel Mare” a MAI consemnează aniversarea a 30 de ani de la înființare, devenind un centru comun de instruire, științific și cultural, cu bogate tradiții universitare și cu un spirit educațional autentic. În contextul respectiv, astazi, ministrul afacerilor interne, domnul Pavel Voicu a avut o vizită oficială la Academie.
Cu acest prilej, domnul ministru a adresat cuvinte de profundă recunoștință colectivului Academiei pentru contribuția adusă pe parcursul a trei decenii în domenile pedagogic, juridic, științific și managerial: „Sunt mândru de faptul, că Academia a fost şi este piatra de temelie pe care s-a produs modernizarea procesului de instruire a cadrelor pentru poliția națională, capabile să asigure transformarea societății noastre într-un stat de drept, democratic, în care drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă valori supreme, consacrate și garantate constituțional”.
Totodată, ministrul a oferit instituției o plachetă de gratitudine. În mesajul său, domnul Pavel Voicu și-a exprimat regretul că un asemenea eveniment nu poate fi sarbătorit cu mai multă grandoare.