Vizită la Parlamentul Republicii Moldova cu scopul consolidării cunoștințelor acumulate la disciplinele de studiu predate în cadrul Catedrei „Drept polițienesc și Securitate Publică”.

În perioada 03-11 decembrie 2019, studenții anului II de studii, Facultatea Drept, Securitate Civilă și Ordine Publică, s-au aflat într-o vizită instituțională la Parlamentul Republicii Moldova. Vizita s-a axat pe aspecte ce țin de structura, rolul și atribuțiile de bază ale instituției legislative, precum și de activitatea deputaților în cadrul fracțiunilor și comisiilor parlamentare. A avut loc și vizitarea Muzeului Parlamentului, unde studenții au fost familiarizați cu istoria și activitatea Legislativului, vizionând inclusiv materiale informative video. A urmat Sala Europei cu Holul Limitrof, cel mai înalt din clădire, unde sunt organizate evenimente publice și de unde se poate admira vederea spre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Turul clădirii a continuat pe un hol spațios, unde ghidul a vorbit despre procedura de înregistrare a deputaților pentru participare la ședințele plenare, hol care include un banner pentru pozele vizitatorilor, precum și press corner, unde jurnaliștii urmăresc ședințe în plen. Destinația finală – Sala de ședințe plenare – cea mai mare și cea mai importantă sală din edificiul Parlamentului.