Vizita experților din România în limita Programului de Schimb ,,CEPOL 2016”

În contextul colaborării polițienești internaţionale, la data 27 septembrie 2016 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita delegaţiei din România privind schimbul de experiență în limitele Programului de Schimb ,,CEPOL 2016”, care optează pentru un dialog direct și schimb de bune practici, manifestând disponibilitatea în contextul colaborărilor.
În cadrul vizitei au fost purtate discuţii pe marginea formării profesionale iniţiale şi continuă a tinerei generaţii de ofiţeri de poliţie. Subcomisar de poliție Mihăilescu Mariana, ofițer specialist pregătire continuă al Inspectoratului de poliție al județului Vrancea a vizitat Poligoanele Academiei „Ştefan cel Mare”, destinate instruirii şi perfecţionării prin simularea diferitor situaţii de intervenţie poliţienească.
Doamna ofițer specialist a apreciat înalt procesul de instruire, realizat în cadrul poligoanelor, accentuând că este inițiat și plasat pe obţinerea abilităţilor practice de către studenţii Academiei şi ofiţerii sau subofiţerii, angajaţi în diferite subdiviziuni ale MAI, care urmează să însuşească şi să execute corect, sub aspect tactic şi normativ, procedurile profesionale standarde, inclusiv acţiunile de urmărire penală, contravenționale şi speciale de investigaţii, scopul final fiind sporirea profesionalismului şi imaginei Poliției în societate.
În cadrul întrevederii au mai fost abordate subiecte ce țin de proiecte și inițiative comune, schimbul de experiență și consiliere în procesul de instruire în contextul parcursului proeuropean al RM.
Doamna Mihăilescu Mariana a remarcat deschiderea și dorința de a coopera cu colegii din Academia ,,Ștefan cel Mare”, atât în activitățile operaționale, precum și în schimbul de experiență, subliniind importanța stabilirii și dezvoltării unor relații de colaborare la toate nivelele care vor facilita comunicarea.