Vizita delegaţiei din Germania

În contextul colaborării internaționale poliţieneşti, la data de 20 aprilie 2018 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita de lucru cu reprezentanţii Academiei Federale de Poliţie din or. Lübeck, Germania in frunte cu dl. Alfous Aigner, Preşedintele instituţiei insoţit de ofiţerul de legatura din cadrul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucuresti, dna Katja Gawehns.
În cadrul întrevederii s-au discutat aspecte ce ţin de instruire, formarea initială şi continua, perspectivele de dezvoltare a cooperării între instituţiile de învăţământ, în special, s-a pus accent pe posibilitatea organizării şi desfăşurării unor schimburi de bune practici şi experienţe, precum şi alte subiecte ce ţin de proiecte şi iniţiative comune în procesul de instruire, prin intermediul CEPOL, AEPC. Toate acestea constituie un instrument important în realizarea sarcinilor de bază ale instituţiei, care rezultă din obiectivul strategic din cadrul Programului de cooperare poliţienească al Parteneriatului Estic al UE.
Domnul Aigner a dat o apreciere înaltă activităţii corpului profesoral-didactic implicat în instruirea cadrelor pentru MAI în cele trei cicluri de învăţământ superior existente în Academia „Ştefan cel Mare”. De asemenea, şi-a arătat deschiderea şi dorinţa de a coopera cu Academia ,,Ştefan cel Mare”, subliniind importanţa stabilirii şi dezvoltării bunelor relaţii de colaborare, care vor facilita dezvoltarea prosperă a instituţiilor noastre de învăţământ. Oaspeţii au vizitat biblioteca, muzeul, sălile de studii.