Vizita delegaţiei din cadrul Poliţiei lituaniene

La 21 august 2018 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc întrevederea cu delegaţia din Lituania în frunte cu dl. Linas Pernavas, comisar general al poliţiei lituaniene. Partea lituaniană a prezentat Proiectul Twinning al UE „Reforma instruirii iniţiale şi continue a sistemului poliţiei din Republica Moldova”, care a fost lansat la 20 iulie 2018. Obiectivul general al acestui Proiect este de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în asigurarea statului de drept, îmbunătăţirea ordinii şi securităţii publice şi protejarea drepturilor omului prin dezvoltarea unui sistem poliţienesc accesibil, responsabil, eficient, transparent şi profesional. În special, proiectul vizează modernizarea şi consolidarea formării iniţiale şi continue a sistemului poliţiei în conformitate cu standardele şi cele mai bune practici europene şi internaţionale.
În contextul acestei vizite, conducerea Academiei a familiarizat oaspeţii cu activitatea de bază a instituţiei în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue a ofiţerilor de poliţie, care are loc în conformitate cu standardele europene prevăzute de Procesul de la Bologna. La rândul lor, oaspeţii au apreciat înalt dotarea şi condiţiile de instruire, precum şi faptul că instituţia noastră, deşi a fost supusă mai multor reforme, a reuşit să-şa păstreze statutul universitar, fiind acreditată ca instituţie competitivă la nivel internaţional la toate ciclurile de instruire (licenţă, masterat, doctorat). Totodată, ei au menţionat că regretă de faptul lichidării pe timpuri a Academiei de Poliţie din Lituania, care avea statut universitar, la moment revenind asupra necesităţii reînfiinţării acesteia în viitorul apropiat.